inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png
 

Nomenaments i cessaments 2016

Decret 65/2016, d'1 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Número de butlletí:
143
Data:
12 de novembre de 2016

Veure la normativa

Mitjançant la Llei 16/2012, de 27 de desembre, es va suspendre la vigència de la Llei 10/2000 i el funcionament del CES i, posteriorment, per l’Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, s’han deixat sense efecte les suspensions anteriors.

Així mateix, el punt segon de l’Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016 indica que aquest òrgan, a més de fer els nomenaments, ha de convocar la sessió constitutiva, en la qual, i mentre no siguin nomenats el president o la presidenta i el secretari o la secretària general, han d’ocupar aquests càrrecs els membres de major i menor edat, respectivament.

Per tot això, a proposta del conseller de Treball, Comerç i Indústria, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 11 de novembre de 2016,

 

DECRET

Primer

Es nomenen membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears les persones següents:

1. A proposta de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de les Illes Balears (grup I):

a) En representació de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB):

Com a titulars:

Sra. Carmen Planas Palou
Sr. Sergio Bertrán Damián
Sra. Inmaculada Benito Hernández
Sr. Francisco Martorell Esteban
Sr. Eduardo López Ramos
Sr. Rafael Roig Grimalt
Sr. Pablo Bellinfante Escoubet
Sr. Juan Melis Nebot
Sr. Juan Bufí Arabí

Com a suplents:

Sra. Ana Reguera Rodríguez
Sra. Margarita Adrover Caldentey
Sra. Carmen Marí Casañ
Sra. Cristina Beascoechea Gual
Sra. Sandra Verger Rufián
Sra. Isabel Teruel Preston
Sr. Rafael Ballester Salvá
Sra. Azucena Jiménez Ruiz
Sra. Margarita Isern Coli

b) En representació de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB):

Com a titulars:

Sr. Alfonso Rojo Serrano
Sr. Antoni Juaneda Anglada
Sr. Antoni Mas Romaguera

Com a suplents:

Sra. María de los Angeles Mari Puig
Sra. María Garcia Melsión
Sr. Marcos Cañabate Figuerola

2. A proposta de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de les Illes Balears (grup II):

a) En representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO):

Com a titulars:

Sr. José Luis García Vidal
Sra. Carmen Díaz de la Jara
Sr. Francesc Mellado Serra
Sra. Eva Cerdeiriña Outerial
Sr. Josep Ginard Vallcaneras
Sra. Silvia Montejano Cofreces

Com a suplents:

Sra. Maribel Millan Sanz
Sra. Yolanda Calvo Rodríguez
Sr. Jesús Vega Saavedra
Sr. Daniel Camara Sánchez
Sr. Vicente Losa Valenciano
Sra. Ángeles Sánchez Úbeda

b) En representació de la Unió General de Treballadors (UGT):

Com a titulars:

Sr. Alejandro Texías Muñoz
Sra. Ana Landero Recio
Sr. Antonio Copete González
Sr. Aurelio Martínez Guerrero del Peñón
Sra. Sonia Ferreira Saavedra
Sra. Rosario García Puertas

Com a suplents:

Sra. Francisca Garí Perelló
Sr. Tomás Navarro Delicado
Sr. Pedro Juan Roig Coll
Sra. Inmaculada Nicolau Colom
Sr. Francisco Vidal Caldentey
Sr. Sebastián Lora Sánchez

3. En representació de les institucions, entitats i associacions de rellevància en els sectors esmentats en l’article 4 d de la Llei 10/2000, de 30 de novembre (grup III):

a) En representació del sector agrari:
Titular: Sr. Gabriel Torrens Llabrés
Suplent: Sra. Margalida Estelrich Font

b) En representació del sector pesquer:
Titular: Sr. Joan Canaves Bordoy
Suplent: Sr. Antoni Garau Coll

c) En representació del sector d’economia social:
Titular:  Sra.  Jerònima Bonafè Ramis
Suplent: Sra. Malena Riudavets Suarez

d) En representació de les associacions de consumidors i usuaris:
Titular: Sr. Bernat Ferrer Guardia
Suplent: Sr. Luis del Olmo Fernández

e) En representació de la Universitat de les Illes Balears:
Titular: Sr. David Pons Florit
Suplent: Sra. Margalida Payeras Llodrà

f) En representació de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals:
Titular: Sr. Alfonso Rodríguez Badal
Suplent: Sr. Juan Carles Verd Cirer

g) En representació de les associacions i organitzacions que tinguin com a finalitat principal la protecció del medi ambient:
Titular: Sr. Macià Blazquez Salom
Suplent: Sra. Margalida Ramis Sastre

h) Com a experts en matèria econòmica i social o mediambiental:

Com a titulars:

Sr. Rafael Crespí Cladera (Govern de les Illes Balears)
Sr. Ferran Navinés i Badal (Consell de Mallorca)
Sr. Alfons Méndez Vidal (Consell Insular de Menorca)
Sr. Santiago Ferrer Costa (Consell Insular d’Eivissa)
Sr. Bartomeu Escandell Tur (Consell Insular de Formentera)

Com a suplents:

Sra. Maria Sard Bauzá (Govern de les Illes Balears)
Sra. Maria Antonia Carbonero Gamundi (Consell de Mallorca)
Sra. María Luisa Dubon Petrus (Consell Insular de Menorca)
Sra. Carme Vidal Murugó (Consell Insular d’Eivissa)
Sr. Pablo Cristóbal Serra Serra (Consell Insular de Formentera)