Dictamen núm. 10/2019, relatiu al projecte de decret de principis generals pel qual s'estableixen els criteris d'autorització i d'acreditació dels serveis d'atenció social per altres situacions de necessitat: Servei d'Atenció Social a persones implicades en un procediment judicial i Servei d'Orientació i Assessorament per a persones immigrants extracomunitàries

relatiu al projecte de decret de principis generals pel qual s’estableixen els criteris d’autorització i d’acreditació dels serveis d’atenció social per altres situacions de necessitat: Servei d’Atenció Social a persones implicades en un procediment judicial i Servei d’Orientació i Assessorament per a persones immigrants extracomunitàries.

Comissió de treball: Comissió de l’Àrea Social

Matèria CES: Assumptes Socials.

Matèria CES: Benestar social. Desenvolupament social. Serveis socials.

Matèria CES: Demografia-Població-Moviments migratoris.

Per a més informació podeu descarregar el següent document