Instruccions en matèria de personal

 Normes per al gaudiment dels dies atorgats per compensació de tasques realitzades de manera extraordinària

Número d'instrucció: 1/2007
Data: 21-10-2007

 Ver la normativa
Instrucció 1/2007, de 21 d'octubre, per la qual s'estableix el criteri de gaudiment dels dies atorgats per a compensar tasques realitzades de manera extraordinària