Dades de caràcter personal


Creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Consell
Número de butlletí:
BOIB 57/2007
Data: 17-04-2007

 Veure la normativa (19 Kb)
 Ordre del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears de 28 de març de 2007, de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Consell