inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png

esdeveniment

Esdeveniments

Plenari 4/2018

11/12/2018 a les 12:00 - 11/12/2018 a les 14:00

Reunió del Plenari 4/2018 del CES.

Lloc: Ca n'Oleo (Carrer de l'Almudaina, 4 de Palma)

Ordre del dia

L’ordre del dia del Ple és el següent:

1.- Lectura i, si s’escau, aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Benvinguda als nous consellers i composició de les comissions de treball.

3.- Informació relativa a l’Estudi Horitzó 2030.

4.- Aprovació del Pla d’Acció 2019.

5.- Execució de la despesa del pressupost actual i aprovació dels pressuposts per a l’any 2019.

6.- Aprovació dels continguts i col·laboradors de la Memòria anual 2019.

7.- Debat i, si s’escau, aprovació de la proposta de dictamen 16/2018, relatiu al projecte de decret pel qual es regula el règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8.- Debat i, si s’escau, aprovació de la proposta de dictamen 17/2018, relatiu al projecte de decret pel qual es regulen els habitatges desocupats, el registre i el procediment de cessió obligatòria per part dels grans tenidors.

9.- Debat i, si s’escau, aprovació de la proposta de dictamen 18/2018, relatiu al projecte de decret pel qual es regula el Registre Públic de persones formadores per impartir accions formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat (REFOIB).

10.- Informació relativa a l’informe de la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relatiu a la participació de les organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears prevista per la Llei 3/2018, de 29 de maig.

11.- Precs i preguntes.