Acarament de documents

Instrucció de 9 de maig de 2011 del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre acarament de documents al Consell Econòmic i Social
Número de butlletí:
BOIB 71/2011
Data: 14-05-2011

 Veure la normativa (56 Kb)
 Instrucció del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears de 9 de maig de 2011, sobre acaraments de documents al Consell Econòmic i Social