Torna

Llengua catalana EBAP

Es publiquen les LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ADMESES als cursos de llengua catalana de 2020.

Les llistes de persones no admeses que compleixen els requisits, esdevindrà la llista d'espera.

Podeu consultar les llistes de cada curs als enllaços següents:

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

Els cursos amb codi 6 (B2 presencial Mallorca, dilluns i dimecres de 18 a 20 h) i codi 15 (C1 semipresencial Menorca) s'han anul·lat per manca d'inscripció.

RENÚNCIES: si voleu renunciar al curs, ho heu de comunicar per escrit a l’EBAP, com a mínim, tres dies hàbils abans d’iniciar-se l’activitat docent.

Les renúncies s’han d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19.