Torna

Llengua catalana EBAP

Oferta de cursos a Menorca

S'ha de tenir en compte:

— Que, com totes les activitats formatives de l'EBAP, els cursos de llengua catalana són gratuïts.

— Que l’oferta de cursos i places disponibles es pot modificar, segons la demanda i la disponibilitat pressupostària.

— Que l’EBAP, per desenvolupar millor les seves funcions, pot suprimir cursos; organitzar-ne de no programats amb anterioritat per necessitats concretes; efectuar-ne diverses edicions, i modificar, si escau, les dates o l’horari anunciats per adaptar-los millor als requeriments de la formació. De tot això, l’EBAP n’informarà puntualment.

— Que es poden suprimir els cursos que no tinguin un mínim de quinze sol·licituds (no excloses) a l’illa de Mallorca, i un mínim de deu sol·licituds (no excloses) a la resta de les illes.

 

Cursos presencials de llengua catalana

cursopresencial.png

Certificat de nivell B1

Codi del curs

Dies i horari Lloc d'impartició Calendari del curs
CA0002-3

Dilluns i dimecres
de 16.00 a 18.00 h (una classe en divendres, 6 de març)

IES Joan Ramis i Ramis
(av. de Vives Lull, 15, Maó)
Arxiu Genèric

 

Cursos semipresencials de llengua catalana

 semipresencial.png

Certificat de nivell B2

Codi del curs

Dies i horari Lloc d'impartició Calendari del curs
CA0004-9

Dilluns
de 16.00 a 18.00 h (una classe en dimecres, 4 de març)

IES Joan Ramis i Ramis
(av. de Vives Lull, 15, Maó)
Arxiu Genèric

Certificat de nivell C1

Codi del curs

Dies i horari Lloc d'impartició Calendari del curs
CA0007-15

Dilluns
de 16.00 a 18.00 h (una classe en dimecres, 4 de març)

IES Joan Ramis i Ramis
(av. de Vives Lull, 15, Maó)
Arxiu Genèric

 

Cursos en línia de llengua catalana

En línea2.png

Modalitat en línia

Codi del curs

Certificat

CA0008-18

Nivell C1

CA0010-25

Nivell C2

CA0006-29

Llenguatge administratiu