Torna

Llengua catalana EBAP

Inscripció al Pla de Formació de Llengua Catalana de 2020

El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (inclòs el personal del Servei de Salut i el dels cossos docents) i el del seu sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal han de tramitar la sol·licitud per aquest mitjà.

D'acord amb el punt 6.4 de les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'any 2020, només es permet la inscripció a un sol nivell de coneixements i a una sola modalitat d’aprenentatge. En cas de rebre més d'una sol·licitud, tan sols se n'admetrà una.

Instruccions per a la matriculació per intranet

Requisits d'inscripció

Termini d'inscripció: del 4 al 18 de desembre de 2019 (ambdós inclosos)