Torna

Llengua catalana EBAP

Avís important:

Instruccions COVID-19 i reserva de dret d'examen per a 2021


En relació amb les proves de català previstes per a aquest mes de setembre, l’EBAP informa que, arran de l’evolució de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s’ha modificat el punt 22 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de 2020.


Així, s’ofereix als examinands la possibilitat d’optar entre presentar-se a la prova enguany o reservar el dret d’examen per a la convocatòria de l’any que ve.


Presentació a la prova de setembre de 2020


Els examinands que optin per presentar-se a les proves de setembre de 2020 no han de fer cap tràmit addicional. Han de comparèixer en el lloc, el dia i l’hora fixats i seguir les instruccions de l’EBAP respecte de les mesures de prevenció de la COVID-19.

MESURES COVID-19 PROVES ESCRITES: Instruccions mesures COVID-19 examinands.pdf Instruccions mesures COVID-19 examinands.pdf

MESURES COVID-19 PROVES ORALS: Instruccions mesures COVID-19 examinands proves orals català.pdf Instruccions mesures COVID-19 examinands proves orals català.pdf

Reserva del dret d’examen per a 2021


Per reservar el dret d’examen per a la convocatòria de 2021, s’ha de sol·licitar per escrit enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça formaciollengues@ebap.caib.es; s’ha d’exposar que se sol·licita la reserva del dret d’examen per a l’any 2021 i s’han de fer constar les dades següents: nom i llinatges, DNI, nivell (A2, B1, B2, C1, C2 o LA) i illa (Mallorca, Menorca o Eivissa). Per a la sol·licitud també es pot fer servir el formulari adjunt.


Formulari reserva dret examen 2021.pdf Formulari reserva dret examen 2021.pdf

El termini per sol·licitar la reserva del dret d’examen és del 7 al 9 de setembre.


Els examinands que no enviïn la sol·licitud en el termini indicat i no es presentin a les proves de setembre de 2020 perdran definitivament el dret d’examen.


En qualsevol cas, l’EBAP es reserva el dret de modificar o ajornar les proves si les autoritats sanitàries ho aconsellen o ho ordenen.