Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears, corresponent al segon cicle 2015-2021

(Reial decret 51/2019, de 8 de febrer _ BOE núm. 47 de 23.02.2019)


Mitjançant el Reial decret 51/2019, de 8 de febrer, s'ha aprovat el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears. Aquest Pla Hidrològic substitueix el Pla Hidrològic aprovat pel Reial decret 701/2015, a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 51/2019.

BOE 47 de 23-02-2019_ RD 51-2019 PHIB.pdf Aprovació definitiva_ Reial decret 51-2019_BOE 47 de 23-02-2019.pdf

acord CG 21-09-2018_boib 118 de 25-09-18_CAT.pdf Aprovació inicial_ Acord del Consell de Govern de 21-09-2018_BOIB 118 de 25-09-18

Documents del Pla Hidrològic

La part normativa del PHIB està disponible en català i en castellà, la resta només està en castellà.

MEMÒRIA

PHIB_MEMORIA_TEXTO V4.pdf Memoria_V4

PHIB_MEMORIA_ANEXO 1_V4_Concesiones.pdf anexo 1_V4_Concesiones

PHIB_MEMORIA_ANEXO 2_V4_Inventario recursos naturales.pdf anexo 2_V4_Inventario recursos naturales

PHIB_MEMORIA_ANEXO 3_V4_Disponibilidades y demandas.pdf anexo 3_V4_Disponibilidades y demandas

PHIB_MEMORIA_ANEXO 4_V4_Pozos de abastecimiento urbano.pdf anexo 4_V4_Pozos de abastecimiento urbano

PHIB_MEMORIA_ANEXO 5_V4_Zonas protegidas.pdf anexo 5_V4_Zonas protegidas

PHIB_MEMORIA_ANEXO 6_V4_Programas de control.pdf anexo 6_V4_Programas de control

PHIB_MEMORIA_ANEXO 7_V4_Análisis económico.pdf anexo 7_V4_Análisis económico

PHIB_MEMORIA_ANEXO 8_V4_Informe de las observaciones de la revisión anticipada del PHIB.pdf anexo 8_V4_Informe de las observaciones de la revisión anticipada del PHIB

NORMATIVA

PHIB_NORMATIVA_V4 CATALÀ.pdf Normativa_V4

PHIB_NORMATIVA_ANNEX 1_V4_Cartografia del PHIB.pdf annex 1_V4_Cartografia del PHIB

PDF annex 2_ V4_Classificació d'estat i situació de risc de les masses d'aigua subterrània

PHIB_NORMATIVA_ANNEX 3_ V4_Sistemes autònoms de depuració.pdf annex 3_ V4_Sistemes autònoms de depuració

PHIB_NORMATIVA_ANNEX 4_V4_Substàncies, materials i productes que està prohibit abocar a la xarxa de sanetjament.pdf annex 4_V4_Substàncies, materials i productes que està prohibit abocar a la xarxa de sanejament

PHIB_NORMATIVA_ANNEX 5_V4_Catàleg de zones humides de les Illes Balears_Llistat.pdf annex 5_V4_Catàleg de zones humides de les Illes Balears

PHIB_NORMATIVA_ANEXO 5_V3_Catàleg de zones humides Mallorca_part1 opt.pdf 5.1_V4_Cartografia Mallorca_part 1

PHIB_NORMATIVA_ANEXO 5_V3_Catàleg de zones humides Mallorca_part2 opt.pdf 5.2_V4_Cartografia Mallorca_part 2

PHIB_NORMATIVA_ANEXO 5_V3_Catàleg de zones humides Menorca opt.pdf 5.3_V4_Cartografia Menorca

PHIB_NORMATIVA_ANEXO 5_V3_Catàleg de zones humides Eivissa_i_Formentera opt.pdf 5.4_V4_Cartografia Eivissa_i_Formentera

PHIB_NORMATIVA_ANNEX 6_V4_Llistat de basses temporals i cavitats inundades.pdf annex 6_V4_Llistat de basses temporals i cavitats inundades

PDF annex 7_V4_Condicions tècniques per a l'execució, equipament i clausura de pous i sondejos

PHIB_NORMATIVA_ANNEX 8_V4_Programa de mesures.pdf annex 8_V4_Programa de mesures

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

EAE_PHIB_SEPTIEMBRE_2018.pdf EAE_septiembre_2018

Anejo 1 Listado de Planes y Programas relacionados con el PHIB.pdf anexo 1_Listado de Planes y Programas relacionados con el PHIB

Anejo 2 ACUERDO DE LA REVISIÓN DEL PHIB DE 2N CICLO 2015 - 2021.pdf anexo 2_Acuerdo de la revisión del PHIB de 2º ciclo 2015 - 2021

Anejo 3. AAE Resumen del proceso de consultas del documento inicial estratégico.pdf anexo 3_EAE Resumen del proceso de consultas del documento inicial estratégico

Anejo 4 Resumen no técnico.pdf anexo 4_Resumen no técnico

Anejo 5 Resultado de la información pública y de las consultas.pdf anexo 5_Resultado de la información pública y de las consultas

Anexo 6 Documento resumen integración en el Plan de los aspectos ambientales.pdf anexo 6_Documento resumen integración en el Plan de los aspectos ambientales

acord CMAIB 14-09-2018_boib 120 de 29-09-2018.pdf Declaració Ambiental Estratègica (acord CMAIB 14-09-2018_boib 120 de 29-09-2018)Accés a plans hidrològics anteriors:    PHIB 2015PHIB 2013 , ...