Torna

Advocacia

Proves selectives 2023 per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'Advocacia de la Comunitat Autònoma

En el BOIB núm. 31, d'11 de març de 2023, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

PDF Convocatòria (BOIB núm. 31, d'11 de març de 2023) - núm. de places: 3

- 03/06/2023 Publicació de la llista definitiva d'admessos i exclosos - BOIB

- 22/09/2023 Publicació de la llista definitiva d'aprovats del 1r exercici (exposició oral)

- Data, llloc i hora del 2n exercici: l'exercici es realitzarà els dies 26 i 27 de febrer de 2023 a la seu de l'EBAP a Palma). La distribució de les persones aspirants, amb indicació de data i hora, és la que consta al comunicat de 22/09/2023 de la pàgina del cos.

 

Informació addicional:

Enllaç al portal de l'opositor CAIB - EBAP - Cos Advocacia