Torna

Advocacia

Tornar al llistat de notícies

18/06/2022

Convocatòria de borsa extraordinària del cos d'advocacia

En el BOIB núm. 079, de 18 de juny de 2022, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es convoquen les proves selectives per constituir una borsa extraordinària per cobrir, en caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per l'illa de Mallorca, i s'aplica la tramitació d'urgència.

El termini per presentar sol·licituds és de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà a la data de publicació de la convocatòria al BOIB: del 20 de juny a l'1 de juliol de 2022

La prova selectiva tindrà lloc el mes de juliol de 2022.