Torna

Actuacions cofinançades per la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

lemaeuropa_es.png FEDER7.png UEnegro_ca.png


Gestió i seguiment

 

La Direcció General de Treball i Salut Laboral contribueix a l'assoliment dels següents objectius del PO FSE
promovent les següents actuacions:

Objectiu temàtic 8: promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral

 • Objectiu específic 8.1.3: augmentar la contractació de caràcter estable de les persones aturades o demandants d'ocupació, amb inclusió de les de llarga durada i aquelles de més edat.
  •   2014: Convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris, cofinançada en un 50 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, (BOIB Núm. 138, 9 d'octubre de 2014)
   • Import: 700.000 euros
  • 2015: Convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i de persones que pertanyen a altres col·lectius prioritaris, cofinançades en un 50 % pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu Ocupació Juvenil 2014-2020, dins l’objectiu específic 8.2.4, i mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, (BOIB Núm. 77, 23 de maig de 2015)
   • Import: 1.350.000 euros 
  • 2018: Convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials tradicionals i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, dins l’objectiu temàtic 8.1.3, i en un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4 (Núm. 34, 17 de març de 2018) 
   • Import: 1.200.000 euros
  • 2018-2019: Convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar el retorn juvenil, cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4, i en un 50 % mitjançant el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3 (BOIB Núm. 138, 03/11/2018)
   • Import 2018: 200.000 euros
   • Import 2019: 350.000 euros
 • Objectiu específic 8.1.5: millorar l'ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb majors dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà de l'adquisició d'experiència professional, incloses les iniciatives locals d'ocupació.
  • 2016: Convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials tradicionals i en sectors econòmics emergents, cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, dins els objectius temàtics 8.1.3 i 8.1.5 (BOIB Núm. 99, 4 d'agost de 2016)
   • Import: 697.000 euros
  • 2017: Convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials tradicionals i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, dins els objectius temàtics 8.1.3 i 8.1.5, i en un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4 (BOIB Núm. 90 25 de juliol de 2017)
   • Import: 880.000 euros
  • 2019: Convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, dins l’objectiu temàtic 8.1.3 i 8.1.5, i en un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4 ( BOIB Núm. 121, 03/09/2019)
   • Import: 1.020.000 euros