Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

Avui dia 20/10/2020 s'ha publicat la Llei 2/2020 que modifica la Llei 7/2013, que és el resultat de la tramitació parlamentària com a projecte de llei del Decret Llei 8/2020. La modificació més important és l'obligació del promotor de presentar el projecte d'activitats a l'ajuntament.

Nou text consolidat

Enllaç al repositori de l'Institut d'Estudis Autonòmics  

Criteris interpretatius en relació amb determinats aspectes de la nova Llei d'activitats que poden crear confusió

(versió provisional)

Criteris interpretatius projecte activitat.pdfCriteris interpretatius projecte activitat.pdf