Torna

Pla d'Infraestructures Educatives

Annex V. Supressió de barreres arquitectòniques

Les actuacions en matèria de millora de l'accessibilitat tenen com a objectiu donar compliment al Decret 110/2010 de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.

La següent taula mostra les actuacions que s'han executat o licitat i les pendents:

desc_barreres.PNG