Torna

Pla d'Infraestructures Educatives

RESUM DE LES ACTUACIONS DEL PLA D'INFRASTRUCTURES 2016-19:

Projecte Illa Inversió Estat Inici obres Fi obres FEDER BEI Conveni Ajunt.
CEIP Son Macià      Mallorca 2.394.413 € Finalitzat SI NO
Ampliació CEIP Simó Ballester     Mallorca 1.316.200 € En redacció SI NO
Ampliació IES Binissalem       Mallorca 2.700.000 € Finalitzat SI NO
Ampliació IES Puig de Sa Font Mallorca 1.075.000 € Finalitzat SI NO
Construcció nou IES Santa Maria Mallorca 4.827.914 € Finalitzat SI  NO
Construcció nou CEIP Campos Mallorca 4.380.000 € En redacció NO
Construcció nou CEIP Alcudia  Mallorca 4.380.000 € En execució 28/10/19 11/10/20 SI
Construcció nou CEIP Es Mercadal Menorca 4.380.000 € En redacció SI
Construcció nou CEIP Sant Josep  Eivissa 4.380.000 € En execució 13/05/19 13/07/20 SI
Ampliació CEIP Sant Carles   Eivissa 1.680.000 € En licitació SI
Construcció nou CEIP Santa Eulària  Eivissa 4.380.000 € Pendent solar Negociació
Construcció nou CEIP Can Picafort Mallorca 4.380.000 € En redacció NO
Construcció nou CEIP Palma B  Mallorca 4.380.000 € En redacció NO
Construcció nou CEIP Sant Ferran Formentera 4.380.000 € En execució 28/09/19 28/11/20 NO
Construcció nou CEIP Caimari  Mallorca 2.394.413 € En redacció NO
Reforma CIFP Ciutadella     Menorca 3.190.993 € En redacció NO
Construcció nou CEPA Calvià     Mallorca 2.800.000 € Execució Ajuntament SI
Reforma Conservatori Menorca   Menorca 4.500.000 € En licitació NO
Escola adults Maó (CEPA) Menorca 2.545.088 € Llic. sol·licitada NO
Reforma CEIP Montuiri        Mallorca 1.598.326 € Finalitzat SI NO
Ampliació IES Joan Ramis i Ramis Menorca 2.376.431 € Finalitzat NO
Ampliació IES Isidor Macabich Eivissa 600.000 € En redacció NO
Ampliació CEIP Blai Bonet  Mallorca 1.500.000 € En redacció NO
Ampliació CEIP Pintor Torrent    Menorca 975.000 € Finalitzat SI NO
Ampliació CEIP Escola Nova  Mallorca 1.500.000 € En redacció NO
Ampliació CEIP Punta de n'Amer  Mallorca 1.100.000 € Preparant licitació NO
Ampliació CEIP Ses Comes Mallorca 600.000 € En execució 02/09/19 02/02/20 NO
Ampliació CEIP Montaura Mallorca 1.500.000 € En redacció NO
Ampliació CEIP Ses Cases Noves Mallorca 1.400.000 € Preparant licitació NO
Ampliació CEIP Sant Miquel      Mallorca 1.350.000 € En redacció NO
Ampliació IES Berenguer d'Anoia Mallorca 2.300.000 € Finalitzat NO
Ampliació Conservatori Mallorca  Mallorca 607.367 € Finalitzat NO
Altres obres Eivissa-Formentera   Eivissa-Form. 3.738.000 € En execució Parcial
Altres obres Mallorca Mallorca 10.189.630 € En execució Parcial
Altres obres Menorca   Menorca 2.732.459 € En execució Parcial
TOTAL 98.531.234 €
Pla Infraestructures Educatives 2016-23