Torna

Pla d'Infraestructures Educatives

Annex III. Previsió de necessitats de noves infraestructures o ampliacions de les existents per al període juny 2019 - maig 2027:

Actuació Illa Cost previst
1 Nou CEIP Inca Inca Mallorca 4.380.000 €
2 Nou CEIP Sa Pobla Sa Pobla Mallorca 4.380.000 €
3 Ampliació IES Porreres Porreres Mallorca 1.500.000 €
4 Nou IES Son Ferriol Palma Mallorca 5.600.000 €
5 Nou IES Maioris Llucmajor Mallorca 5.000.000 €
6 Ampliació IES Damià Huguet Campos Mallorca 1.800.000 €
7 Ampliació CEIP Son Serra Palma Mallorca 600.000 €
8 Ampliació IES Llorenç Garcias i Font Artà Mallorca 1.100.000 €
9 Ampliació CEIP Melcior Rosselló Santa Maria Mallorca 1.500.000 €
10 Ampliació IES Sant Marçal Marratxí Mallorca 1.500.000 €
11 Ampliació IES Son Pacs Palma Mallorca 800.000 €
12 Ampliació IES Pau Casesnoves Inca Mallorca 1.680.000 €
13 Nou CEIP Eivissa Eivissa Eivissa 2.300.000 €
14 Nou IES Eivissa Eivissa Eivissa 5.600.000 €
15 Nou CEIP Palma Palma Mallorca 4.380.000 €
16 Nou IES Palma B Palma Mallorca 5.600.000 €
17 Ampliació IES G. Colom, reforma CEIP Es Puig i CEIP Es Fossaret, ampliació CEIP Pere Cerdà Sóller Mallorca 2.300.000 €
18 Nou CEIP Els Caülls Marratxí Mallorca 4.380.000 €
19 Ampliació IES Quartó del Rei Santa Eulària Eivissa 1.500.000 €
20 Ampliació IES Cap de Llevant Mahó Menorca 1.600.000 €
21 Nou CEIP Manacor Porto Cristo Mallorca 4.380.000 €
22 Nou CEIP Bunyola Bunyola Mallorca 4.380.000 €
23 Nou CEIP Felanitx Felanitx Mallorca 2.300.000 €
24 Nou CEIP Sant Antoni Sant Antoni Eivissa 4.380.000 €
25 Ampliació IES Albuhaira Muro Mallorca 900.000 €
26 Nou CEIP Urbanitzacions Llucmajor Mallorca 2.300.000 €
27 Nou CEIP Sant Jordi Sant Josep Eivissa 2.300.000 €
28 Ampliació IES Marc Ferrer Sant Francesc Formentera 810.000 €
TOTAL 79.250.000 

Pla d'Infraestructures Educatives