Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

31/01/2023

Llei de comunitats balears o illenques fora del territori balear

Direcció General de Relaciones Institucionals i Cooperació Local


FITXA:  Llei 7/2023, de 22 de març, de comunitats balears o illenques fora del territori balear


Objecte:  El Consell de Govern de les Illes Balears va aprovar, el dia 9 de gener de 2023, el Projecte de llei de comunitats balears o illenques fora del territori balear, d’acord amb l’article 11 de l’Estatut d’Autonomia de 2007. 

Atès  el temps transcorregut des de l’aprovació de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de comunitat balears assentades fora del territori de la comunitat autònoma, a fi de donar resposta a les qüestions que la norma vigent no resol pel que fa a les relacions de les institucions autonòmiques i la societat illenca amb les comunitats balears assentades fora del territori balear, i revisar preceptes que es demostren ineficients avui en dia.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Relaciones Institucionals i Cooperació Local

 

Data d'inici de la tramitació: 5 de juliol de 2021

 

Fase actual de tramitació: Llei aprovada pel Parlament, Llei 7/2023, de 22 de març

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat va du a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes podien informar-se, i incorporar-hi les seves propostes i els seus suggeriments. Aquest procés va possibilitat la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears.

  


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

07/02/2020 Resolució d’inici de la consulta prèvia

14/02/2020 Consulta pública prèvia 1/2020

05/07/2021 Resolució d’inici (pdf)

18/05/2022 Avantprojecte de llei  per a audiència i informació pública (pdf)

18/05/2022 Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

28/05/2022 Resolució d’informació pública (BOIB) (pdf)

17/06/2022 Informe d’impacte de gènere (pdf)

19/07/2022 Informe de valoració d’al·legacions (pdf)

21/07/2022 Avantprojecte de llei (pdf)

21/07/2022 Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

25/08/2022 Informe final: art 59 llei del Govern (pdf)

19/09/2022 Avantprojecte de llei (pdf)

19/09/2022 Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

16/11/2022 Dictamen 96/2022 del Consell Consultiu (pdf) 

16/12/2022 Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf) 

09/01/2023 Projecte de llei aprovat pel Consell de Govern (pdf)

28/03/2023 Llei 7/2023 BOIB (pdf)