Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

26/07/2022

Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes

Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat


FITXA: Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes

 


Objecte: Des de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat es vol iniciar el procediment per elaborar l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, amb la col·laboració de l’Institut Balear de la Dona

 

Data d'inici de la tramitació: 29 de juny de 2022

 

Fase actual de tramitacióFase de valoració dels suggeriments  

El termini de la consulta prèvia va finalitzà el dia 14 de juliol de 2022.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS

El procés de participació va finalitzar el dia 14 de juliol de 2022.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

29/06/2022 Resolució d’inici de la consulta prèvia (pdf)

29/06/2022 Consulta pública prèvia 2/2022 (pdf)