Empreses habilitades. Comprovació i comunicació de dades

Amb la finalitat de garantir la transparència del mercat de treball i facilitar la lliure circulació d'empreses, en aquesta pàgina es pot comprovar les activitats per a les que una empresa amb seu a les Illes Balears es troba habilitada per la Direcció General de Política Industrial.

Per a això, introduïu el NIF de l'empresa o el número de Registre Industrial al formulari següent:

NIF / RI:

Per disposar de més informació sobre aquestes empreses o sobre aquelles que no tinguin seu a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i, per tant, no es trobin habilitades per la Direcció General de Política Industrial, consulteu el Registre Integrat Industrial (RII) . Aquest Registre té caràcter nacional i està format per les dades que faciliten totes les comunitats autònomes.

Les empreses d'altres comunitats autònomes que vulguin realitzar en el territori de les Illes Balears alguna de les activitats per a les que estan habilitades en la seva comunitat autònoma d'origen, han de comunicar les seves dades a la Direcció General de Política Industrial mitjançant el formulari següent.