Serveis per a entitats col·laboradores

 

INTRODUCCIÓ

Els projectes d'ET/CO/TO són programes d'ocupació-formació que tenen per finalitat millorar la qualificació i les possibilitats d'inserció en el mercat de treball de persones desocupades.

Els participants, a través d'un itinerari individualitzat que inclou formació i pràctica professional remunerada, acrediten una experiència laboral que els permet la requalificació professional i la capacitació en ocupacions.

Les entitats promotores en funció del projecte subvencionat, executen obres o presten serveis d'interès general per a la comunitat.

La durada depèn del tipus de projecte presentat, però mai no serà superior a dos anys.

CONVOCATÒRIA VIGENT

2013 Convocatòria tallers d'ocupació

 

NORMATIVA REGULADORA

El programa d'ETCOTO s'executa des de fa 30 anys com a part de les polítiques actives d'ocupació. Això  ha creat un marc jurídic prou extens que abarca des de l'Estatut dels Treballadors, les bases reguladores de subvencions, els certificats de professionalitat o les diferents disposicions reguladores de programes ET/CO/TO. 

Es presenta la normativa mínima indispensable.

Recull bàsic de normes.zipRecull bàsic de normes.zip

 

ENTITATS PROMOTORES

  PDF  Relació tallers d'ocupació aprovats en la CONVOCATÒRIA de 2013

Català - Castellano