Govern de les Illes Balears

Registre de Convenis i Acords

Dades del conveni

Conveni

Secció: 6 - Altres
Número: 2019/6/19
Matèria: Economia i finances
Títol: Conveni entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) i el Cercle d'Economia de Mallorca en matèria econòmica

Subscripció

Lloc: Palma
Data: 12/12/2018

Parts (Entitats signants)

Altres entitats signants

  • Cercle d'Economia de Mallorca
  • Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)

Objecte

Col·laborar, dins el marc dels respectiu àmbits d'actuació, en activitats de participació, assessorament, estudi, investigació i divulgació en matèria econòmica.

Vigència

Estat: Vigent
Termini inicial de vigència des de: 12/12/2018
fins a: 11/12/2019
Previsió de pròrroga: Si

Acords de pròrroga

Termini de vigència des de: 12/12/2019
fins a: 11/12/2023
Descripció del termini de pròrroga: Pròrroga automàtica, en els termes que preveu l'article 49.h) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

Document del conveni

PDF del conveni (PDF)
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears