Govern de les Illes Balears

Registre de Convenis i Acords

Dades del conveni

Conveni

Secció: 6 - Altres
Número: 2018/6/62
Matèria: Innovació i recerca
Títol: Conveni de col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a l'elaboració conjunta d'un estudi sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les Illes Balears que pren com a horitzó l'any 2030

Subscripció

Lloc: Palma
Data: 25/05/2018

Parts (Entitats signants)

Altres entitats signants

  • Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
  • Universitat de les Illes Balears (UIB)

Objecte

L'elaboració conjunta d'un estudi entre les institucions que el subscriuen sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears en una perspectiva que pren com a horitzó l?any 2030, per tal de disposar d'una eina de reflexió i una proposta estratègica que ajudin a millorar el sentit de les polítiques de les diferents administracions públiques i que pugui ser un punt de referència per facilitar els plans estratègics i la seguretat jurídica als diferents agents econòmics i socials de la societat civil de les Illes Balears.

Finançament

Altres entitats signants

Organisme Any Despesa Observacions
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) 2018 118.750,00 Compensar part del cost que haurà d'assumir la UIB per raó de la realització conjunta de l'estudi.

Vigència

Estat: No vigent
Termini inicial de vigència des de: 25/05/2018
fins a: 24/10/2018

Document del conveni

PDF del conveni (PDF)
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears