Govern de les Illes Balears

Registre de Convenis i Acords

Dades del conveni

Conveni

Secció: 6 - Altres
Número: 2018/6/61
Matèria: Innovació i recerca
Títol: Conveni de col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Subscripció

Lloc: Palma
Data: 25/05/2018

Parts (Entitats signants)

Altres entitats signants

  • Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
  • Universitat de les Illes Balears (UIB)

Objecte

Formalitzar la col·laboració entre la UIB i el CES en les matèries que ambdues institucions considerin oportunes. Es consideren, en qualsevol cas, àmbits d'interès comú la societat del coneixement, la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) i l'estudi de les institucions públiques i de tots els àmbits de les ciències socials relacionats amb la realitat econòmica, mediambiental i social de les Illes Balears. D'altra banda, es consideren activitats d'interès comí la recerca documental i l'activitat docent. La cooperació entre totes dues institucions pot incloure els punts següents:
1. Intercanvi d'informació, dades i publicacions.
2. Estudis d'investigació conjunts de caràcter social, polític, mediambiental i econòmic.
3. Edició conjunta de publicacions.
4. Seminaris, col·loquis, simposis.
5. Col·laboració en programes de formació i plans d'estudis oficials i propis.
6. Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.

Vigència

Estat: Vigent
Termini inicial de vigència des de: 25/05/2018
fins a: 24/05/2022
Previsió de pròrroga: Si

Acords de pròrroga

Termini de vigència des de: 25/05/2022
Descripció del termini de pròrroga: Pròrroga automàtica pel mateix període.

Document del conveni

PDF del conveni (PDF)

Observacions

Observacions: Aquest conveni deixa sense efecte l'acord marc signat el 10 d'octubre de 2008.
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears