A
Presentació de nou escrit
B
Dades de la persona sol·licitant (Opcional)
C
Configuració de la resposta (Opcional)
D
Dades de l'expedient
E
Fitxers adjunts (opcional)