Canal RSS RSS

RSS (acrònim de Sindicació Realment Simple, Real i Simple Syndication en anglès) és un document escrit en XML, dissenyat per a la distribució ràpida de notícies contingudes en pàgines web. Els arxius RSS, també coneguts com feeds RSS contenen una llista de notícies a manera de resum del contingut publicat en la pàgina web a la qual fan referència. Cada element de la llista consta del titular de la notícia, un petit resum i un enllaç a la notícia completa.

El format dels fitxers RSS publicats s'implementa amb la versió de l'estàndar RSS 2.0.

Podeu consultar o subscriure-us a les publicacions del portal web de notícies i divulgació institucional del GOIB (http://www.caib.es/pidip2front/) en els seus diferents apartats/subapartats, o bé a totes elles alhora.