Portal de notícies i divulgació institucional del Govern de les Illes Balears «https://www.caib.es/pidip2front»

La Direcció General de Coordinació i Transparència   és la responsable del manteniment del portal de notícies i divulgació institucional del Govern de les Illes Balears «https://www.caib.es/pidip2front».

Direcció General de Coordinació i Transparència - Conselleria de Presidència i Administracions Públiques
Passeig Sagrera, número 2
07012 - Palma

Telèfon : 971 177166

E-mail : comunicacio@caib.es