LOGO CAIB
4 d’agost 2023 Presidenta

Roda de premsa del Consell de Govern de dia 4 d'agost de 2023 CConsell de Govern

Roda de premsa del Consell de Govern de dia 4 d'agost de 2023

Acords del Consell de Govern de dia 4 d'agost de 2023.