LOGO CAIB
24 d’abril 2023 <10aL>Presidenta

Roda de premsa del Consell de Govern de dia 24 d'abril de 2023 CConsell de Govern

Roda de premsa del Consell de Govern de dia 24 d'abril de 2023

Acords del Consell de Govern de dia 24 d'abril de 2023.