5 d’abril 2024 Presidenta

Roda de premsa del Consell de Govern CConsell de Govern

Roda de premsa del Consell de Govern

 Acords del Consell de Govern de dia 5 d'abril de 2024