20 febrer 2024 Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

El Govern convoca ajuts per als clubs esportius que participen en competicions de categoria nacional per valor de 850.000 euros

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat


La Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, a través de la Direcció General d’Esports, ha fet pública avui una convocatòria d’ajuts als clubs esportius balears amb equips d’esports individuals i col·lectius per les despeses de competició per participar en competicions de categoria nacional que tenguin lloc de l’1 d’agost de 2023 al 31 de juliol de 2024.

Per optar a aquests ajuts les competicions de categoria nacional han de complir algunes condicions, com figurar en els calendaris de competicions oficials de les federacions nacionals corresponents. En el cas específic d’esports col·lectius s’ha de tractar de lligues regulars, play-off o copes de màxima categoria. A més, han d’implicar enfrontaments amb equips d’altres comunitats autònomes diferents a les Illes Balears.

Se subvencionen les despeses i taxes a federacions esportives i/o lligues professionals d’inscripció requerides per a la participació a la competició de categoria nacional a la temporada 2023-2024, efectivament pagades entre l’1 de novembre de 2023 i el 31 de maig de 2024. A més, per primera vegada s’afegeixen tres tipus de despesa subvencionable, com és l’adquisició de vestimenta esportiva, el lloguer d’instal·lacions esportives destinades a entrenaments i partits oficials i les retribucions dels esportistes professionals mínims obligatoris.

La Conselleria destinarà a aquesta convocatòria 850.000 euros, desglossats de la següent manera: Inscripcions federatives (80.000 euros); lloguer d’instal·lacions (100.000 euros); vestimenta (60.000 euros) i remuneració de contractes professionals (610.000 euros).

Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica dins el termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de demà.

Més informació, aquí.