15 d’abril 2024 Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Arrenca el termini per sol·licitar els ajuts quota zero d’autònoms per a emprenedors que subvencionarà les cotitzacions a la Seguretat Social

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat


La Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia obre avui el termini de sol·licitud de les subvencions quota zero d’autònoms per a emprenedors, que compta amb una dotació inicial d’un milió d’euros i s’estima que podria arribar al miler de beneficiaris. Aquesta subvenció està destinada a concedir ajuts per compensar les despeses de les quotes a la Seguretat Social d’aquells que estiguin acollits a la tarifa plana d’autònoms residents a les Illes Balears.

La quota zero d’autònoms per a emprenedors s’abonarà a través de tres convocatòries de subvencions, la primera de les quals s’ha obert avui, 15 d’abril. Poden acollir-se els treballadors per compte propi que s’hagin donat d’alta de l’1 de juliol de 2023 al 30 de juny de 2024 i, amb caràcter retroactiu, aquells que s’hagin donat d’alta a partir de l’1 de gener de 2023.

El primer any de la quota zero d’autònoms per a emprenedors està oberta a tots els perfils que compleixin amb una sèrie de requisits com: estar inscrit com a demandant d’ocupació en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) abans de l’alta de treballador autònom; estar empadronat en un dels municipis de les Illes Balears; realitzar la seva activitat i tenir el centre de treball en la comunitat autònoma, i estar al corrent del pagament de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

El termini de presentació de les sol·licituds comença avui el 15 d’abril i finalitzarà el 15 de juliol de 2024. Les concessions de les ajudes es resoldran per rigorós ordre d’entrada en el registre de la Comunitat Autònoma.

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds de manera telemàtica o presencial i trobaran més informació en l’enllaç següent: https://www.caib.es/sites/quotazero/.