30 novembre 2023 Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

La pròrroga dels Fons Europeus, el factor insular en les convocatòries de subvenció i la bonificació del 100% en els desplaçaments d'esportistes interislas, propostes de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports al govern central

Foto de noticia


El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha dirigit tres cartes als ministres d'Indústria i Turisme, Cultura i Educació i Esports coincidint amb l'inici dels seus mandats com a responsables de les àrees concernents a la Conselleria.

Un dels temes principals plantejats en matèria turística que Bauzà ha transmès al ministre Jordi Hereu és la necessitat —ja expressada en reiterades ocasions davant la Secretària d'Estat de Turisme— que els fons europeus destinats a territoris extrapeninsulares puguin ampliar el seu termini de justificació fins a finals de 2026 per així dur a terme el màxim de projectes amb els fons disponibles: “Ja que un dels objectius fonamentals que compartim amb l'Administració de l'Estat és l'aposta per la regeneració de les zones madures, és essencial aconseguir una estreta coordinació entre ambdues administracions que permeti realitzar aquesta important tasca i, en aquest sentit, creim important elaborar un pla especial de cofinançament destinat a zones turístiques madures”, ha continuat. D'altra banda, s'ha recordat la necessitat de convocar la Taula Sectorial del Turisme, “que pot ser molt fructífera quant a la dinamització, la millora i la promoció d'accions d'influència en favor del turisme”. Un dels temes susceptibles de tractar en aquest fòrum és com s'aplicarà el nou Reglament de registre de lloguers de curta durada aprovat per la Unió Europea i la seva inclusió en la normativa estatal i autonòmica.

Quant a Cultura, el conseller ha fet arribar al ministre Ernest Urtasun la voluntat de seguir treballant en pro d'una millora dels centres culturals de les Illes Balears de titularitat estatal gestionats per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, i comptar amb una col·laboració fructífera quant a noves ajudes i convocatòries de subvenció d'àmbit estatal i europeu.

A més, el desig que consideri el fet de tenir en compte el factor insular a l'hora de repartir els fons de les diferents convocatòries d'ajudes: “Sens dubte, convindrà amb mi que és molt més difícil produir en aquesta terra que a la resta d'Espanya”, comenta.

Finalment, com a responsable de l'àrea d'esports del Govern, Bauzà ha reclamat per part del Ministeri el finançament del 100 % del cost del trasllat a la península dels esportistes i clubs de les illes perquè puguin competir en igualtat de condicions amb els clubs de la península, que no tenen el cost del trasllat amb avió o vaixell. Així mateix, ha sol·licitat que s'incrementi fins al 100 % la bonificació de residents als esportistes de les illes pels trasllats entre les illes amb motiu de les competicions oficials federades.