29 febrer 2024 Conselleria de Salut

Autoritzada la pròrroga del contracte amb la Policlínica Nuestra Señora del Rosario

Foto de noticia

\ L’import màxim d’aquest contracte és de 20.971.037,88 €

\ El període de duració del contracte és de trenta-sis mesos


El Consell de Govern ha autoritzat la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació d’assistència sanitària integral a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera amb la Policlínica Nuestra Señora del Rosario per l’import màxim de 20.971.037,88 € i un període de trenta-sis mesos.

El Servei de Salut va signar, el 8 de març de 2022, amb l’empresa Policlínica Nuestra Señora del Rosario, SL, el contracte per prestar assistència sanitària integral en l’àmbit territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, motivat per les dades de la llista d’espera sanitària generades com a conseqüència de la pandèmia per la COVID-19. Aquestes dades ja mostraven un excés de demanda de serveis sanitaris que no era possible afrontar amb mitjans propis.

Les necessitats exposades continuen vigents a dia d’avui, per la qual cosa és necessari prorrogar el servei per intentar revertir la situació de les llistes d’espera, per evitar que continuïn augmentant i així poder complir els terminis que es fixen el Decret de garantia de demora.

Des de l’inici del contracte amb Policlínica Nuestra Señora del Rosario, al mes de març de 2022, i fins al mes febrer de 2024, d’acord al contracte en vigor s’hi ha derivat les intervencions sanitàries següents:

* 1.779 primeres visites de consultes externes per a processos complets
* 1.139 intervencions quirúrgiques directes de la llista d’espera
* 4.431 proves de radiologia, entre ecografies i ressonàncies magnètiques
* 60 PET/TAC (tomografies per emissió de positrons / tomografies computades)