23 febrer 2024 Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Empresa, Ocupació i Energia destina 1.375.200 € per a la campanya de dinamització del comerç local «Balears Bons de Comerç»

Foto de noticia

\ La nova campanya de bons descomptes es durà a terme de l’1 d’abril al 30 de juny i la tramitació la realitzarà la Cambra de Comerç de Mallorca

\ Aquest programa cerca dinamitzar el comerç local, especialment el desenvolupat per autònoms, microempreses i pimes al detall


El Consell de Govern ha autoritzat, a proposta de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, una inversió de 1.375.200 euros per finançar la convocatòria d'ajuts per a l'estímul del sector comercial al detall «Balears Bons de Comerç», així com una partida de 124.799,40 euros (IVA inclòs) per cobrir els costos de tramitació d’aquest programa per part de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca com a entitat col·laboradora.

El programa «Balears Bons de Comerç», la campanya del qual es durà a terme de l’1 d’abril al 30 de juny, cerca dinamitzar el comerç local, especialment el desenvolupat per autònoms, micro i petites empreses del sector comercial al detall. L’objectiu principal és estimular el sector comercial al detall de les Illes Balears, alhora que persegueix afavorir el teixit empresarial sobre el qual reposa el sector comercial, per estimular la demanda, dinamitzar l’activitat comercial i promoure’n la repercussió en l’àmbit local i comarcal.

Per dur a terme la gestió d’aquesta convocatòria, la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia subscriurà un conveni amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, com a entitat col·laboradora, mitjançant el qual s’acorda la coordinació i les tasques de gestió i execució del programa per part d’aquesta entitat, així com la contractació de l’assistència tècnica necessària per a l’accés a la plataforma web que gestioni el programa «Balears Bons de Comerç».

Els ajuts compresos en el programa «Balears Bons de Comerç» estan inclosos en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.