23 març 2023 <10aL>Conselleria de Salut i Consum

Es presenta el projecte de Parc Sanitari Nou Son Dureta als principals representants de la societat civil balear

Foto de noticia


Salut ha presentat avui el projecte del Parc Sanitari Nou Son Dureta als principals representants de la societat civil balear. L’acte s’ha duit a terme al Castell de Bellver, on han acudit un centenar de persones per conèixer de primera mà com serà la futura infraestructura sanitària més important dels pròxims anys en matèria de cronicitat.

A l’acte, en què han intervingut la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, i el batle de Palma, José Hila, han acudit alguns dels representants de les institucions de les Illes Balears i de la societat civil balear. Han assistit, entre d’altres, el president del Parlament de les Illes Balears, Vicens Thomàs; la delegada del Govern de l’Estat, Aina Calvo; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, el director general del Servei de Salut, Manuel Palomino; el director general de Dependència del Govern, Gregorio Molina; la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Sofia Alonso; i diferents membres dels equips de direcció i gestió del Servei de Salut. També han assistit representants de residències d’ancians, la Federació de Gent Gran, associacions de pacients crònics, organitzacions sindicals, col·legis professionals i associacions veïnals.

Projecte Complex Sociosanitari Nou Son Dureta

El projecte d’execució del Complex Sociosanitari Nou Son Dureta contempla la construcció de dos edificis (amb tres mòduls cadascun) que albergaran els hospitals de estada mitjana (àrea A) i d’estada llarga (àrea B). La superfície total del complex sociosanitari és de 82.822 m², dels quals 67.362 m² es destinen a superfície hospitalària i 15.460 m² a aparcaments (amb 542 places). Les zones enjardinades tindran una superfície de 48.793 m². El pressupost global del projecte és de 178,4 milions d’euros.

El projecte presentat per la UTE Ghesa-Rafael de la Hoz- Maria Nicolau assoleix una integració arquitectònica i paisatgística. La infraestructura permet una permeabilitat amb el bosc de Bellver i una òptima orientació solar per a les diferents estances. El disseny integra aspectes mediambientals i socials: hi ha predomini de zones enjardinades sobre espais pavimentats, i en la construcció s’apliquen estàndards d’accessibilitat i ergonomia. També contempla mesures de sostenibilitat i estalvi energètic.

Salut ha optat per iniciar la construcció de l’edifici B, perquè aquesta estructura albergarà els serveis principals (instal·lacions de climatització, cuines, tractament d’aigües...) que compartirà tot el complex sociosanitari.

Edifici A: hospital d’estada mitjana (integrada pels mòduls A1, A2 i A3)

Es construeixen dos edificis de nova planta i s’enderroca l’antic edifici semicircular (encara dret) per tornar a aixecar-lo mantenint la mateixa aparença que l’original, que data dels anys cinquanta del segle passat. Té una superfície total de 44.192 m².

Es destinarà a pacients que hi fan tractaments, cures i rehabilitació per recuperar l’autonomia i integrar-se en societat. L’estada mitjana serà de trenta dies.

Compta amb una zona d’hospitalització de 300 llits, una àrea ambulatòria amb capacitat de 80 pacients per dia (amb espais de rehabilitació, consultes externes...), i una unitat de demència amb trastorns de conducta de 30 llits. També hi ha espais destinats als equips de cures pal·liatives (ESAD), Banc de Sang o àrea logística i de serveis.

Edifici B: hospital de llarga estada (integrada pels mòduls B1, B2 i B3)

Es construeixen tres edificis de nova planta connectats per diferents nivells a través de passarel·les (l’estructura té forma de pinta). Aquesta forma permet crear patis interiors amb llum natural a les diferents estances, espais lliures per als usuaris i intimitat a les habitacions d’hospitalització. Té una superfície de 38.630 m².

Es destina a pacients de més complexitat, que necessiten cures especials o no poden estar en el seu domicili. L’estada mitjana és de 2-3 mesos.

Aquesta estructura comptarà amb una zona d’hospitalització de 242 llits, una àrea de valoració funcional i una àrea ambulatòria. Aquesta darrera tindrà un hospital de dia —amb capacitat de 80 pacients per dia—, espais de rehabilitació funcional i cognitiva, i consultes externes.

A més, l’edifici B també disposarà d’un centre de salut (amb una previsió de 20.000 usuaris adscrits) i un servei d’urgències d’atenció primària (SUAP) per a uns 120.000 usuaris.

 

Situació actual: inici de les obres de construcció i de demolició

Recentment, el Servei de Salut ha duit a terme l’adjudicació provisional de dos projectes: d’una banda, el de construcció de l’edifici B (que contempla tres mòduls) i, d’un altre, el de demolició de les construccions de la parcel·la que albergarà l’edifici A. Les actes de comprovació del replanteig s’han signat aquest matí. Amb aquest darrer tràmit administratiu ja es poden iniciar les obres.

En relació amb l’edifici B, el projecte de construcció s’ha adjudicat a l’UTE formada per les empreses FCC i Construye Capital, pel valor de 61.597.000 € (sense l’IVA). Es preveu un termini de construcció de trenta-sis mesos. Amb relació a la demolició, s’han adjudicat les obres de demolició de les construccions de la parcel·la que albergarà l’edifici A de Son Dureta a l’UTE formada per Melchor Mascaró, SAU, i Excavaciones i Demoliciones Medina, SL, per l’import de 3,5 milions d’euros. Es preveu un termini d’execució de catorze mesos.

El projecte del Nou Son Dureta és un dels més ambiciosos de l’Estratègia de Cronicitat de les Illes Balears. Suposa recuperar un espai emblemàtic de Palma i destinar-lo a un ús sanitari i social (fins a l’any 2010 albergava l’hospital de referència). A més, pretén convertir-se en un espai d’atenció integral i de qualitat per a pacients amb malalties cròniques i per als seus cuidadors.