LOGO CAIB
1 desembre 2023 Conselleria de Salut

Autoritzada la contractació del manteniment i suport del gestor del catàleg de medicament i prestació farmacèutica

Foto de noticia


\ El manteniment i suport del sistema GAIA té un pressupost de 861.529 €
\ L’eina permet validar les factures de les oficines de farmàcia i explotar dades


El Consell de Govern ha autoritzat la disposició de la despesa per contractar el servei de manteniment i suport del gestor del catàleg de medicament i de la prestació farmacèutica del Servei de Salut de les Illes Balears (GAIA) pel valor de 861.529 €.

GAIA és una eina necessària per garantir que el pagament que es fa a les oficines de farmàcia es correspongui a les prescripcions realitzades sota les condicions de la cartera de serveis i en les formes i els terminis que estableix el Servei de Salut. El gestor de la prestació farmacèutica garanteix que les prestacions es facin d’una manera eficient. D’entre les funcions principals de l’aplicació es poden destacar les següents:

- Validar la factura mensual de les dispensacions de medicaments i productes sanitaris realitzades per les oficines de farmàcia.

- Explotar les dades qualitatives i quantitatives relacionades amb la dispensació de medicaments i productes sanitaris.

- Gestionar el catàleg corporatiu de medicaments i productes sanitaris, adaptant la informació que facilita el Ministeri de Sanitat a les aplicacions.

Per garantir el funcionament correcte del sistema d’informació GAIA i resoldre les incidències que es puguin generar, és necessari disposar d’un servei de manteniment i suport expert. També cal mantenir actualitzada la informació del catàleg de medicaments de manera regular i elaborar anàlisis de dades i d’indicadors sobre el consum dels medicaments i productes sanitaris.

A més, els processos assistencials i de gestió continuen evolucionant, per la qual cosa el sistema d’informació GAIA requereix incorporar noves funcions i integracions entre els sistemes de suport.