22 febrer 2024 Conselleria d'Educació i Universitats

El conseller Antoni Vera explica que la creació de la Secretaria Autonòmica respon a la necessitat d'impulsar projectes urgents per a millorar l'educació

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat


El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, ha comparegut avui a la Comissió d’Educació i Universitats del Parlament de les Illes Balears per explicar els canvis en l’estructura de la Conselleria d’Educació i Universitats i ha assenyalat que la creació de la Secretaria Autonòmica de Desenvolupament Educatiu respon a la necessitat d’impulsar projectes necessaris i urgents que s’han detectat en els darrers vuit mesos. Aquests canvis es varen aprovar al Consell de Govern de dia 5 de gener.

El conseller Vera ha indicat que amb la primera estructura de la Conselleria es tenia la intenció de fer una primera diagnosi. Després d’estudiar i analitzar el seu funcionament, l’equip de la Conselleria d’Educació i Universitats va apostar per un canvi estructural que possibilitàs poder fer front a la millora de les infraestructures i a les demandes de la comunitat educativa.

Aquests canvis passen per la posada en marxa de la Secretaria Autonòmica de Desenvolupament Educatiu, que dirigeix Mateu Suñer, i que aglutina les direccions generals de Planificació i Gestió Educatives, la de Formació Professional i Ordenació Educativa i la de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa. A més, Suñer segueix al capdavant de la gerència de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), i per això entre les seves competències segueix la coordinació de la millora de les infraestructures educatives, a més de l’ordenació i gestió del transport escolar, la digitalització, la gestió de beques i ajuts en l’àmbit educatiu no universitari o la gestió, seguiment i justificació dels ajuts provinents dels fons europeus.

Les direccions generals d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors i la de Personal Docent i Centres Concertats han quedat directament sota la responsabilitat del conseller Antoni Vera.

Durant el seu parlament, el conseller ha explicat que ha estat arrel de les visites als centres educatius quan s’ha comprovat el mal estat de les infraestructures pel que es varen plantejar els canvis per un millor funcionament de la Conselleria d’Educació i Universitats. El conseller Vera ha fet un repàs a les necessitats dels centres que passen per millores estructurals o dur a terme intervencions als patis, menjadors o gimnasos. Antoni Vera ha recordat que degut al mal estat d’alguns edificis docents i la perillositat que presentaven s’han hagut de clausurar zones del CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç o de l’IES Xarc d’Eivissa.

El conseller ha finalitzat la seva compareixença indicant que a partir d’aquesta reestructuració es farà feina per millorar el futur de l’educació a les Illes Balears.