LOGO CAIB
1 desembre 2023 Conselleria de Famílies i Afers Socials

S'aprova la contractació de l'atenció telefónica 24 h per 2024-2026 de l'Ibdona per a les víctimes de violències masclistes

Foto de noticia


\ La despesa total per als tres anys serà d’1.927.141 €

\ De gener a setembre, aquest servei ha atès 3.630 telefonades


El Consell de Govern ha autoritzat la directora de l’Institut Balear de la Dona (IBDONA) perquè pugui destinar la despesa corresponent a la contractació del servei d’atenció especialitzada 24 hores a les víctimes de violències masclistes per als anys 2024, 2025 i 2026.

Segons l’acord, la quantia màxima serà d’1.751.946,80 euros, més 175.194,68 euros en concepte d’IVA (10 %); és a dir, d’un total d’1.927.141,48 euros.

L’objectiu del servei d'atenció especialitzada 24 hores a les víctimes de violències masclistes és, entre d’altres, oferir una atenció especialitzada a les víctimes (dones i les seves filles i fills) i al seu entorn; facilitar informació i assessorament especialitzat en violència masclista a la ciutadania en general, i oferir informació i assessorament especialitzat a les professionals i els professionals en violència masclista que ho sol·licitin.

L’atenció especialitzada es durà a terme mitjançant dos serveis: el servei especialitzat d’atenció i acompanyament telefònic, actiu les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, i el servei especialitzat d’acompanyament presencial, que s’haurà d’oferir en les condicions i els horaris especificats en el Plec de prescripcions tècniques.

Durant els primers nou mesos de 2023, el servei 24 hores ha atès 3.630 telefonades. En aquest mateix període, de gener a setembre, han rebut acompanyament presencial un total de 445 dones.