LOGO CAIB
1 desembre 2023 Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Ampliaran en 1,2 milions els ajuts per mantenir llocs de feina de persones amb discapacitat

Foto de noticia


\ Aquest nou increment eleva a 9.900.000 euros els ajuts en 2023, amb l’objectiu d’atendre les sol·licituds dels centres especials d’ocupació
\ Aquesta convocatòria també inclou subvencions per du a terme adaptacions dels llocs de treball i l’eliminació de barreres arquitectòniques


A proposta de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, el Consell de Govern ha aprovat una nova ampliació de fons per valor de 1.200.000 euros per a la concessió d’ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials de ocupació. Amb aquest nou augment, la inversió assignada a aquesta convocatòria puja fins a 9.900.000 euros enguany,, amb la qual cosa es podran atendre les sol·licituds d’ajuts presentades.

Cal destacar que la convocatòria de subvenció per mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació contempla també l’adaptació dels llocs de treball i l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Dins aquesta convocatòria es contemplen tres programes: El «Programa 1» finança parcialment els costos salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis en centres especials d’ocupació d’imprescindibilitat social. El «Programa 2» està dirigit al finançament parcial dels costos salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis a la resta de centres especials d’ocupació. Finalment, el «Programa 3» correspon als ajuts adreçades a adaptar llocs de treball i a eliminar barreres arquitectòniques.

Aquests ajuts es financen amb càrrec als fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal, gestionats per les comunitats autònomes.