LOGO CAIB
1 desembre 2023 Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Autoritzada l'adquisició d'un immoble per un valor de 20,7 milions per ubicar personal de l'administració

Foto de noticia


\ Es fa necessari mesures que optimitzin els espais per agilitzar la gestió i millorin l’accés de la ciutadania

\ La compra de l’edifici suposa un estalvi d’1,5 milions en arrendaments, i la reubicació de 430 empleats públics


El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, ha autoritzat l’adquisició d’un immoble situat al carrer del Ter, 16, del Polígon de Son Fuster de Palma, per valor de 20.700.000 euros. Es tracta d’un edifici d’oficines propietat de l’entitat CaixaBank SA, que està parcialment llogat per la Comunitat Autònoma des de l’1 de març de 2017, i on presten serveis 425 empleats públics de la Conselleria d’Educació i Universitats.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té un dèficit d’espai disponible en immobles de titularitat pública per ubicar el personal que presta els serveis administratius. Actualment, la despesa anual en lloguers d’immobles en el municipi de Palma, destinat a usos administratius, és de 3.777.746,85 €, i el nombre d’empleats públics que hi presten serveis és de 1.323. Aquesta situació fa necessari plantejar mesures que permetin racionalitzar la despesa i optimitzar espais per aconseguir agilitzar la gestió administrativa i millorar l’accés de la ciutadania.

L’edifici consta de dues torres d’igual superfície de cinc plantes cada una destinades a oficines, unides en la planta baixa, a més de tres plantes soterrànies destinades a aparcament, magatzem i dependències diverses. La superfície total és de 32.134 metres quadrats.

Així, l’adquisició d’aquest immoble permetria un estalvi d’1.509.601,05 € en despesa d’arrendaments i reubicar un total de 430 empleats públics actualment dispersos en diferents immobles de lloguer, sense tenir en compte el personal de la Conselleria d’Educació i Universitats que ja ocupa pràcticament la totalitat d’una de les dues torres de l’edifici.