LOGO CAIB
1 desembre 2023 Conselleria d'Educació i Universitats

Autorizat el pagament de les subvencions pluriennals d'ajudes de formació del professorat universitari

Foto de noticia


\ Aquests ajuts es destinen a formar docents en les àrees amb dèficit estructural de personal acreditat

\ Es destinen un màxim de 886.931 euros, que es distribueixen en quatre anualitats, des del 2024 fins al 2028


El Consell de Govern ha autoritzat la tramitació del pagament de les subvencions pluriennals derivades de la concessió d’una convocatòria d’ajudes de formació del professorat universitari per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat.

La Conselleria d’Educació i Universitats tramitarà la convocatòria dels ajuts (FPU-CAIB 2024) a la qual es destinen 886.931 euros que es distribueixen en quatre anualitats, des del 2024 fins al 2028.

Els ajuts FPU preveuen una línia específica d’ajudes per a la formació del professorat universitari que inclouen, a més de l’adquisició de competències per a la investigació en entorns acadèmics, l’adquisició de les competències docents. Així, el programa d’ajuts FPU és especialment necessari en l’àmbit de les ciències de la salut, particularment a Medicina i Infermeria. També es milloraran les condicions a les enginyeries i matemàtiques, al Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, a més dels departaments de Dret Públic, Dret Privat i, dins el de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, en l’orientació d’Estudis Anglesos.

La Conselleria competent en universitat va iniciar l’any 2022 un programa propi d’ajudes FPU adreçat a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, que tindrà caràcter complementari al programa FPU del Pla estatal i, per descomptat, als programes FPI i FPI-E que manté el Govern de les Illes Balears, així com a les corresponents convocatòries PFI del Pla estatal.