LOGO CAIB
1 desembre 2023 Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

El Govern dedicarà 60,5 milions € a la millora de zones turístiques i la promoció de la circularitat en l'àmbit turístic

Foto de noticia


\ A través d’una convocatòria de subvencions en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la UE

\ Les subvencions van encaminades a finançar actuacions per a la millora de la competitivitat en l’àmbit turístic dirigida a ajuntaments i consells


El Consell de Govern ha acordat autoritzar el conseller de Turisme, Cultura i Esports per disposar la despesa de la convocatòria de subvencions per finançar actuacions per a la millora de la competitivitat i l’adaptació del territori en l’àmbit turístic, dirigida a ajuntaments i consells.

Aquesta línia d’ajudes ja va ser anunciada a principis de novembre per la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el marc de la World Travel Market de Londres, quan va comentar que es tracta d’actuacions “encaminades a la millora de les nostres illes com a destí turístic, a l’augment de la qualitat, i a la desestacionalització”.

Aquests fons, procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), concretament del paquet de mesures per impulsar les estratègies de resiliència turística per a territoris extrapeninsulars, es destinaran a línies de subvencions destinades a entitats locals — ajuntaments i consells— i/o el seu sector públic institucional, i/o al sector privat per les finalitats establertes a l’estratègia de resiliència turística i a la millora de zones saturades i madures mitjançant la compra d’establiments d’allotjament turístic i projectes de regeneració i renaturalització de zones turístiques.

L’import assignat a la convocatòria és de 60.488.033 euros separat en dos projectes, un de 44.500.000 i un altre de 15.988.033 euros.

A la primera partida es pot presentar qualsevol entitat local que vulgui fer una actuació damunt les infraestructures públiques, amb especial atenció a la millora de l’atractiu dels espais públics per a promoure el turisme, la gestió mediambiental i el tractament de residus, la promoció de la mobilitat sostenible, així com la requalificació d’infraestructura turística obsoleta.

També seran objecte de subvenció el reforçament dels serveis públics en zones d’especial influència turística i la formació, vinculada al sector turístic. Es tendran en compte també la creació d’incentius per a facilitar la connectivitat i perquè les empreses turístiques operin fora de la temporada alta i la promoció com a destinació turística d’interès històric i cultural.

La convocatòria de subvenció preveu un màxim de cinc sol·licituds per entitat local i màxim a concedir de deu milions d’euros.

Millora de zones madures
Amb la mateixa s’ha presentat també el segon programa d’actuació, orientat a la millora de zones saturades i madures mitjançant la compra d’establiments d’allotjament turístic; projectes de regeneració i renaturalització de zones turístiques i incentius a la baixa de places turístiques d’allotjament ja obsoletes o de baixa qualitat.
 
La convocatòria, que avui ha passat el primer tràmit amb l’autorització del Consell de Govern, està prevista que es publiqui a principis de desembre, tendrà un termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de setembre de 2024 o quan s’esgoti el crèdit disponible.

Termini d’execució
El termini d’execució s’ha fixat al 31 de desembre de 2024, encara que es poden presentar actuacions ja executades sempre que siguin despeses posteriors al 30 de desembre de 2022.