LOGO CAIB
1 desembre 2023 Conselleria de Famílies i Afers Socials

Catalina Cirer s’adreça als quatre ministres amb qui comparteix competències per demanar-los col·laboració en matèria social

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitatLa consellera de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears, Catalina Cirer, ha enviat una carta als ministres de les seves competències del Govern central. Es tracta de Pablo Bustinduy Amador, ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030; Sira Abad Rego, ministra de Joventut i Infància; Elma Saiz Delgado, ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions; i Ana Redondo García, ministra d’Igualtat.

En el cas de la carta adreçada a Pablo Bustinduy, Cirer ha especificat que, en tant que la Conselleria gestiona els programes de serveis socials, la renda social garantida i el complement de renda social a les pensions no contributives, està interessada a tractar temes com el pla de prestacions socials, les convocatòries de subvencions d’IRPF i «especialment, les prestacions i valoracions de dependència, sobretot les referides a discapacitat que, amb el canvi de barem, generen una demora inassumible».

Pel que fa als aspectes relatius a joventut i infància, Cirer ha exposat a la ministra Sira Abad que li agradaria tractar amb ella aspectes com el pla de joventut «Erasmus Plus», el Cos Europeu de Solidaritat i, «sobretot, els aspectes referits als programes de justícia juvenil i emancipació dels menors que han estat als nostres centres i/o tutelats per l’Administració una vegada assolida la majoria d’edat».

En matèria d’inclusió, Seguretat Social i migracions, Cirer ha comunicat a Elma Saiz el seu interès a l’hora de «dialogar i col·laborar en qüestions que afecten la societat de les Illes així com també conèixer les actuacions que té previst dur a terme durant el seu mandat». En destaca «especialment la problemàtica migratòria» i li recorda, en aquest sentit, que, «com sabrà, des de l’any 2018 no s’ha reunit la Conferència Sectorial d’Immigració i seria important convocar-la al més aviat possible».

Finalment, amb relació a igualtat, Catalina Cirer ha enviat una carta a la titular de la cartera, Ana Redondo. Hi especifica que la Conselleria té competències en el desplegament normatiu i en la coordinació de les polítiques d’igualtat, així com en la lluita contra la violència contra les dones i altres formes de violència. En aquest sentit, Cirer aprofita per plantejar-li la necessitat de tractar del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i del Pla Corresponsables, que es va posar en marxa el 2021.

En tots els casos, Catalina Cirer ha sol·licitat reunions als ministres del nou executiu, per abordar les qüestions que els són competències comunes i per conèixer les actuacions que tenen previst dur a terme.