25 maig 2023 <10aL>Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Publiquen la tercera resolució de pagament dels beneficiaris de la subvenció d'activitats extraescolars de 2.817 famílies

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat


La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha resolt, mitjançant una resolució de la consellera Mercedes Garrido, el pagament a 2.817 famílies en concepte d’un ajut de 200 euros per menor destinat a subvencionar activitats extraescolars. En total, aquest tercer pagament, que s’efectuarà en els pròxims deu dies, ascendeix a 855.600 d’euros. Els interessats poden consultar el llistat de beneficiaris al BOIB d'aquest dijous o la web de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

En total, s’han rebut 14.583 sol·licituds; d’aquestes, 8.201 telemàtiques i 6.382 en paper. Els ajuts s’han anat resolent per ordre d’entrada i en aquesta ocasió s’han pogut resoldre les peticions que s’havien presentat correctament i no s’ha hagut de fer tràmit d’audiència a les famílies.

Ara queden 4.072 sol·licituds més que tenen alguna deficiència i que caldrà que els interessats esmenin quan se’ls faci arribar el requeriment. Aquesta quarta llista es publicarà al llarg de les pròximes setmanes.

Aquests ajuts es destinen a unitats familiars amb infants i joves d’entre tres a setze anys que participin en activitats extraescolars de tipus esportiu, formatiu o similar durant el curs escolar 2022-2023. El nucli familiar no pot superar els 52.800 € bruts anuals. El pressupost total destinat a subvencionar activitats extraescolars és de 5 milions d’euros.