23 febrer 2024 Conselleria de Salut

Salut destina prop de 2 milions d'euros a adquirir la vacuna contra el pneumococ

Foto de noticia


\ La pròrroga del contracte de subministrament abastarà del 31 de març de 2024 al 30 d’abril de 2025

\ El pressupost per adquirir aquesta vacuna conjugada ascendeix a un total de 1.961.024 €


El Consell de Govern ha autoritzat prorrogar el contracte de subministrament de la vacuna conjugada de vint serotips contra el pneumococ des del 31 de març de 2024 fins al 30 d’abril de 2025, per un valor total estimat d’1.961.024 €, d’acord amb la distribució pressupostària anual següent: 1.470.768 euros per al 2024 i 490.256 € per al 2025.

La pneumònia pneumocòccica i la malaltia pneumocòccica invasiva (MPI) suposen un important problema de salut associat sobretot a l’existència de factors de risc i a l’edat. A Espanya, els darrers anys, la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE) recull entre tres mil i quatre mil casos anuals d’aquestes malalties, que afecten principalment els infants menors de cinc anys i les persones de més edat.

La vacunació és una eina fonamental per prevenir la malaltia invasiva per pneumococ i, per aquest motiu, el 2016 es va incloure la vacuna en el calendari infantil. En el cas de les persones de més edat, la vacuna ja s’administrava a persones de grups de risc, i el 2018 la Comissió de Salut Pública va aprovar la vacunació universal als 65 anys.

L’any 2022 es va autoritzar per a la població adulta una nova vacuna conjugada de vint serotips (Pn20) que cobreix pràcticament el mateix espectre de serotips de pneumococ que les anteriors (especialment, els que més preocupen quant a l’impacte de la malaltia), la tecnologia de la qual millora notablement la resposta i, per tant, la protecció.