23 febrer 2024 Conselleria d'Educació i Universitats

Educació reclama al Ministeri d'Educació que equipari el plus d'insularitat de les Illes Balears amb el de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla

Foto de noticia


La Conselleria d’Educació i Universitats ha remès una carta al Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports mitjançant la que demana l’equiparació del plus d’insularitat de les Illes Balears amb el que es percep a les Illes Canàries i a Ceuta i Melilla.

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, ha recordat a la ministra Pilar Alegria els greus problemes existents pel que fa a les places docents de difícil i molt difícil cobertura a Eivissa i Formentera i també a Menorca, tot i que en menor mesura. Davant aquesta situació, el conseller Vera insta el ministeri a dur a terme una equiparació actualitzada del complement i recorda que la indemnització per residència a Mallorca és de 100 euros i a les illes Pitiüses de 113 euros mensuals, mentre que a les Illes Canàries el plus arriba als 623 euros mensuals i a Ceuta als 1.025 euros.

Davant aquesta situació, el conseller Vera insta a què el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports sufragui una part d’aquesta despesa, prenent com a punt de partida l’objectiu d’equiparar la situació del personal docent de les Illes Balears amb el de la resta de l’Estat espanyol i evitar injustícies derivades de la insularitat.

La petició d’augmentar la indemnització per residència va ser un dels acords de la primera Mesa d’Insularitat, que es va celebrar a Eivissa. En aquesta mateixa Mesa, el conseller Antoni Vera també es va comprometre amb els representants sindicals a posar en marxa mesures des de la Conselleria d’Educació i Universitats com la catalogació de places de difícil i molt difícil cobertura, l’increment dels grups de substitució, la reorientació del fons social docent a la insularitat i l’ampliació de les comissions de servei per a funcionaris destinats a les illes.

D’altra banda, també està previst firmar convenis amb empreses d’allotjaments turístics per posar-los a disposició dels docents desplaçats a Eivissa i Formentera.