LOGO CAIB
24 març 2023 <10aL>Conselleria de Salut i Consum

Son Llàtzer posa en marxa el programa de preservació de teixit ovàric i es converteix en hospital de referència per oferir aquesta prestació

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

L’Hospital Universitari Son Llàtzer ha posat en marxa un programa de preservació de teixit ovàric amb la finalitat de conservar la fertilitat de dones joves que rebran tractament oncològic. El programa l’ha desenvolupat la Unitat de Reproducció Humana Assistida de l’Hospital Universitari Son Llàtzer sota la coordinació de la Conselleria de Salut i Consum i s’emmarca en la cartera bàsica de serveis del Sistema Nacional de Salut.

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, acompanyada del director general del Servei de Salut, Manuel Palomino, del gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, Xisco Marí, del cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital, Ángel Martín i del gerent del banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, Ismael Gutiérrez, han visitat avui l’Àrea de Ginecologia, on s’ha presentat el programa de preservació de teixit ovàric.

Els avanços en el tractament del càncer en dones joves, adolescents i adultes en edat reproductiva han millorat les taxes de supervivència global en aquesta població.

La toxicitat dels tractaments pot significar una disminució o cessament de la capacitat reproductora i s’ha de considerar la possible preservació de la fertilitat com una part de l’atenció integral de les pacients amb càncer.

La tècnica de preservació de teixit ovàric s’indica en pacients prepuberals o postpuberals que rebran tractaments oncològics que comprometen la seva capacitat reproductora futura i que, a causa de la seva curta edat, en moltes ocasions, no poden ser sotmeses a estimulació ovàrica per a obtenir ovòcits.

En primer lloc, el servei que indiqui la prestació —oncologia, hematologia…— farà una avaluació del donant per criopreservació de teixit ovàric amb la finalitat de valorar la toxicitat del tractament.

Si és així, la Unitat de Reproducció Humana Assistida de l’Hospital Son Llàtzer el valorarà posteriorment, en un termini de menys de 72 hores. Es determinarà sobre la base de la història clínica, la indicació terapèutica, la documentació disponible, la justificació per a la donació i els criteris de seguretat. A més, es valoraran els antecedents familiars, personals i ginecològics per a establir la idoneïtat de la preservació de teixit ovàric.

Una vegada es consideri que la candidata és idònia s’extraurà una porció del teixit ovàric, per mitjà d’una intervenció mínimament invasiva per laparoscòpia, que duran a terme membres de la Unitat de Reproducció Humana Assistida —i addicionalment membres de la Unitat d’Oncologia Ginecològica— en les sales d’operacions de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Posteriorment aquest teixit es traslladarà en un contenidor isotèrmic al Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears perquè professionals del Banc de Teixits de laboratori el processin i l’emmagatzemin a temperatures baixes en contenidors de nitrogen líquid en ultracongeladors a -150ºC a l’espera de implantar-lo en el futur.

Es preveu que entre sis i vuit dones es puguin beneficiar d’aquest programa cada any.