23 d’abril 2024 Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

Medi Natural inicia el procediment per renovar els instruments de gestió del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Medi Natural inicia el procediment per renovar els instruments de gestió del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera

El conseller Joan Simonet destaca que «un dels principals objectius és posar al dia tots els PORN i els PRUG, ja que són les eines normatives d’ordenació i gestió dels espais naturals protegits de les Illes Balears»

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, ha començat el procediment de modificació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) i la redacció del nou Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera. Així, la renovació d’aquests dos instruments de planificació i gestió que, a més, inclouran la nova ampliació del Parc, que es va fer el 2019, s’inicia avui amb la resolució signada pel conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet.

La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, indica que els PORN s’han de revisar cada dotze anys i els PRUG, cada deu. L’actual PORN es va aprovar el 1992 i el PRUG, el 2006; per tant, fa vint anys que s’hauria d’haver revisat el PORN i en fa vuit que s’hauria d’haver revisat el PRUG.

Simonet ha manifestat que «un dels principals objectius és posar al dia tots els PORN i els PRUG, ja que són les eines normatives d’ordenació i gestió dels espais naturals protegits de les Illes Balears. Avui iniciam la revisió del PORN i l’elaboració del nou PRUG de Cabrera, fet que suposa una primera fita dins el camí d’actualitzar els PORN i els PRUG pendents de la resta d’espais naturals protegits». En aquesta línia, el conseller ha indicat que «està previst que els propers mesos s’anunciï la modificació dels PORN del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera i del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana».

Dissabte passat, dia 20 d’abril, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la declaració de caducitat del procediment d’elaboració d’un PRUG del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera. Durant la legislatura passada es van iniciar els tràmits per elaborar el PRUG, però aquest procediment va caducar el passat 25 de desembre de 2023, després de dos anys des que es va començar a elaborar (25 de desembre de 2021), sense que es redactàs ni s’aprovàs cap document. En aquest sentit, la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal assenyala que la declaració de la caducitat del procediment anterior era necessària per poder començar ara la tramitació de la revisió del PORN i l’elaboració d’un nou PRUG que tenguin en compte les necessitats actuals de Cabrera.

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural recorda que els plans d’ordenació dels recursos naturals regulen, en funció de la capacitat de càrrega i els objectius de conservació de l’espai, la possibilitat d’admetre, a més d’activitats del sector primari, altres usos compatibles amb els objectius de conservació. Per altra banda, els plans rectors d’ús i gestió despleguen les directrius del pla d’ordenació dels recursos naturals i estableixen la previsió de les actuacions que s’han de dur a terme. En particular, les relatives a investigació, ús públic, i protecció i millora dels valors ambientals i promoció socioeconòmica.